Diagnostyka i Badania

Pomiary elektryczne

Posiadamy wyspecjalizowaną stację badań i prób elektrycznych, która jest wykorzystywana do standardowych czynności pomiarowych podczas prac remontowych.

Instalacje i sieci elektryczne


Pomiary eksploatacyjne i odbiorcze:

 • Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • Impedancji pętli zwarcia,
 • Rezystancji uziemień,
 • Rezystancji izolacji,
 • Lokalizacja miejsc uszkodzeń o naprawa kabli energetycznych oraz sterowniczych

Maszyny i urządzenia elektryczne


Przeglądy i badania okresowe:

 • Elektronarzędzi,
 • Spawarek, zgrzewarek elektrycznych,
 • Agregatów prądotwórczych.

Dielektryczny sprzęt ochronny BHP


Badania okresowe :

 • Rękawic, półbutów, kaloszy,
 • Drążków, kleszczy, uchwytów, pomostów izolacyjnych,
 • Wskaźników napięć,
 • Dywaniki izolacyjne.

Badania termowizyjne

Posiadamy kamerę typu ThermaCAM PM 695. Diagnostyka termowizyjna pozwala zapobiec awariom i uniknąć dodatkowych kosztów związanych z nieoczekiwanym postojem produkcji. Badania termowizyjne odbywają się w sposób nieinwazyjny (zdalny).

Diagnostyka kamerą termowizyjną nie tylko umożliwia błyskawiczną lokalizacje wady, lecz pozwala również na bezkontaktowy pomiar temperatury, na podstawie którego można zdecydować kiedy i jakiego typu środki zaradcze należy przedsięwziąć.

Zakres usług


 • Kompleksowa kontrola stanu połączeń prądowych urządzeń elektroenergetycznych (m.in. stacji i rozdzielni elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia),
 • Diagnostyka techniczna na podstawie analizy rozkładów temperatury na powierzchni urządzeń i obiektów w trakcie ich normalnej eksploatacji (m.in. transformatory, piece i kotły, kanały spalin, elektrofiltry, kominy),
 • Kontrola szczelności podziemnej sieci ciepłowniczej,
 • Analiza przyczyn nadmiernych strat ciepła w budownictwie.

Dane techniczne kamery


 • Rozdzielczość detektora: 320×240 pixeli
 • Zakres pomiarowy: – 40 st. C do 1500 st. C
 • Czułość termiczna: 0,08 st. C przy 30 st. C

Budownictwo

Termowizja ma również szerokie zastosowanie w budownictwie. Pomiary termowizyjne stosuje się przede wszystkim do wykrywania wad izolacji cieplnej budynków lub instalacji cieplnej, kontroli i oceny jakości wykonawstwa budynków.

Termogram obrazuje rozkład temperatury na elewacji budynku lub sieci ciepłowniczej. Każdej barwie odpowiada na skali temperatur określona temperatura zarejestrowana przez kamerę.

Z reguły, barwami jasnymi oznaczone są powierzchnie o wysokiej temperaturze, zaś kolorami ciemnymi o temperaturze niskiej. Wysoka temperatura powierzchni zewnętrznej budynku świadczy o słabej izolacyjności cieplnej ściany, zaś niska o dobrej izolacyjności termicznej.


APEX-ELZAR Sp z o.o.

ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
NIP: 888-00-13-707
Regon: 910139239
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000031786

mapa

Copyright © 2015 Apex-Elzar Sp. z.o.o. – Designed By Vidigo